Search
 
9/28/2011

Nr 2011/2


Norsk PENs Nyhetsbrev nr 2/2011

Høstens arrangementer
Etter et interessant og vellykket Afghanistanseminar 6. september, kan vi ønske velkommen til et seminar med fokus på kvinner i Iran 5. oktober.  Da vil den iranske aktivisten og journalisten Parwin Ardalan, den iransk-svenske forfatteren Azar Mahloujian og Trondheims fribyforfatter, Asieh Amini, snakke om kvinners innsats for å endre regimet i Iran, samt hvordan det oppleves å være forfatter i eksil.   Litteraturhuset i Oslo, Nedjma, kl 19.00.

Tirsdag 15. november markerer vi som vanlig Fengslede Forfatteres Dag og deler ut Norsk PENs ytringsfrihetspris, Ossietzkyprisen.  Årets prisvinner vil bli annonsert noen dager i forkant av arrangementet, der vi også vil ha faglige og litterære innslag.  Årets siste PEN-seminar på Litteraturhuset, «Å stjele et liv – om levende modeller i litteraturen»  planlegges til 6. eller 7. desember – følg med på våre nettsider.

Norsk PEN inviterer alle medlemmer og andre interesserte til å bidra med forslag til tematikk og innledere ifm. planleggingen av vinterens seminarserie.

Journalistdrap og straffefrihet
I begynnelsen av juni var Norsk PEN medarrangør av et seminar om journalistdrap og straffefrihet – «The Initiative on Impunity and the Rule of Law», der City Universtity i London sto som teknisk arrangør.  Blant initiativtagerne var vårt medlem, tidligere nestleder i journalistlaget, Kjetil Haanes.  Haanes leder et ekspertutvalg om ytringsfrihet under den norske UNESCO-kommisjonen.  UNESCO har denne problemstilling høyt oppe på dagsorden og Haanes forberedte seminaret i samarbeid med sine britiske kolleger og med økonomisk støtte fra Norge.  Fra Norsk PEN deltok styremedlem Ann-Magrit Austenå.  En omfattende, skriftlig rapport fra seminaret foreligger nå og kan bestilles via www.city.ac.uk/law eller ved henvendelse til law@city.ac.uk

Norsk (og Amerikansk) PEN på Lillehammer og Kapittel 2011
På Lillehammer holdt styremedlem Peter Normann Waage åpningsforedrag på Nansenskolen om ICORN og Amelie-saken.  Nestleder Elisabeth Eide ledet et seminar som fokuserte på hvordan det oppleves å skulle fungere som forfatter i en ny by i et nytt land og innledet også på et seminar om stiuasjonen i Afghanistan og Pakistan.  Generalsekretær Carl Morten Iversen ledet og innledet (om Tunisia) et Midtøstenseminar med særlig fokus på Jemen, Egypt og Syria.  Både på Lillehammer og under årets Kapittel-festival i Stavanger presenterte styremedlem Ann-Magrit Austenå sin bok «Arven etter Sataniske Vers». På Kapittel deltok Iversen i nok et panel  som diskuterte utviklingen i Nord-Afrika og Midtøsten og leder Anders Heger deltok  i et panel som diskuterte ytringsfrihet etter 22.07.  Vår kollega Larry Siems fra PEN American Center deltok i et panel som drøftet bruk av sosiale medier under den «arabiske våren» og intervjuet også Stavangers fribyforfatter «Norwan».

PEN Internationals kongress i Beograd
Leder Anders Heger, nestleder Elisabeth Eide, WiPC-leder Trine Kleven og generalsekretær Carl Morten Iversen utgjorde den norske delegasjonen under PEN Internationals 77. kongress i Beograd i September.  Kongressen diskuterte blant annet veien videre fram mot organisasjonens 100-årsjubileum i 2021, etableringen av nye, regionale PEN-nettverk og forslag til kampanjer og felles-aksjoner.  Styreleder  Anders Heger benyttet også anledningen til å takke for de mange hilsener vi har mottatt etter 22.07.

Kan vi gjøre mer for våre fribyforfattere?
Norsk PEN har vært involvert i arbeidet for å etablere norske fribyer for forfulgte forfattere helt siden starten på midten av 90-tallet.  En tilbakevendende utfordring for alle parter er å bidra til at de besøkende forfatterne får gode profesjonelle og sosiale nettverk å forholde seg til når de ankommer et nytt land.  Tidligere i vinter tok Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) et initativ overfor Norsk PEN, og etter et fribymøte under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer i mai, er det nå blitt etablert et «fribyenes arbeidsutvalg» som skal se nærmere på disse og andre problemstillinger.  I utvalget sitter forfattere, kommunalt ansatte koordinatorer og representanter for NBU og Norsk PEN.  Sistnevnte har påtatt seg et midlertidig, administrativt ansvar for videre oppfølging av arbeidet.

Småplukk
Tidligere fribyforfatter i Oslo, Soudabehn Alishahi  og professor ved HiO, Rune Ottosen, er nye medlemmer  i Norsk PENs styre *** Generalsekretær Carl Morten Iversen deltok i mai på et studiebesøk hos UNESCO i Paris som en del av arbeidet i den norske UNESCO-kommisjonens ytringsfrihetsutvalg ***  Iversen og styreleder Anders Heger deltok på IFEX årsmøte i Beirut i juni *** Styremedlem Ann-Magrit Austenå presenterte boka «Arven etter Sataniske Vers» på Protestfestivalen i Kristiansand i september *** Anders Heger ledet en paneldebatt om ytringsfrihet etter 22.07 på Oslo Bokfestival i september *** Nestleder Elisabeth Eide innledet om «Ytringsfrihet og ansvar: Integrerings-utfordringer», på Utlendgingsnemdas årlige seminar og på to jubileumsseminar på UiO, om vilkårene for ytringsfrihet etter 22.07 og ekstremisme på nettet.

Nye medlemmer
Rettighetsdirektør i Aschehoug Agency, Frøydis Jørve Strømme, forfatter Kristin Berget, generalsekretær i Norsk Bibliotekforening, Hege Newth Nouri, redaktør Dag H. Nestegard, forfatter Farida Ahmadi og bibliotekar Ingeborg Rygh Hjorten.

 
Copyright 2015 - Visit Media   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use