Search
 
1/1/2008

Nr 1/2008


Nr 1/2008       

Døde penner - levende eksempler
24. januar ville Russlands største og mest berømte visesanger, Vladimir Vysotskij, fylt 70 år.  I samarbeid med Norsk Journalistlag og Litteraturhuset arrangerte vi denne dagen et miniseminar i forbindelse med åpningen utstillingen "Døde penner - levende eksempler" og en danseforestilling og konsert med Jørn Simen Øverli.  Arrangementene fikk et publikumsbesøk langt i overkant av det vi hadde forventet, og mange interesserte kom dessverre ikke inn på konserten.  Til trøst for dere som ble bortvist eller av andre grunner ikke fikk med dere disse arrangementene: Konserten gjentas på Josefine viseklubb i Oslo 5. mars.  Foredragene til Peter Normann Waage og Natalia Novozhilova er tilgjengelige på våre hjemmesider (se under "Arkiv" -> "taler og innlegg")eller klikk direkte på navnene, og den som skynder seg kan fortsatt se utstillingen som henger i "Amalie Skram" på Litteraturhuset i Oslo fram til 13. februar.

Nordisk-jordansk litteraturfestival - bli med til Petra og Amman
De nordiske PEN sentrene har i mange år samarbeidet nært med sentrene i Midtøsten.  Våre kolleger i Jordansk PEN har nå foreslått å arrangere en Jordansk-nordisk kulturfestival som hovedsaklig skal foregå i Amman og Petra i månedskiftet april-mai i år. Det er ønskelig med ca. 10 deltagere fra hvert av de nordiske landene.  Dansk PEN har påtatt seg ansvaret for å koordinere reisen fra de ulike nordiske landene til Frankfurt, der man så reiser videre til Amman.  Kostnader for hele reisen, inklusive hotel og en rekke måltider, antas å ligge på ca. 10.000 kroner.  Kostnadene må dekkes av de deltagende skribentene.  De som deltar blir bedt om å forhåndsinnsende manuskripter til sine arbeider.  De av våre medlemmer som er interessert i å delta bes melde fra til Norsk PENs kontor innen torsdag 14. februar.  Vi tar forbehold om at både prisen på reisen og selve gjennomføringen av prosjektet vil avhenge av at man får tilstrekkelig med påmeldinger fra alle de nordiske landene.

KINA-kampanjen - poesistafett
I forbindelse med den internasjonale Kina-kampanjen planlegges det en "poesi-stafett" i regi av International PEN.  Poesistafetten er en litterær variant av stafetten der den olympiske ild reiser rundt i verden og ender opp i Beijing.  Diktet "Juni" av den fengslede kinesiske poeten Shi Tao skal i vinter på en virtuell reise rundt i verden.  Via en egen nettside med et verdens-kart der de deltagende sentrene er avmerket, vil man kunne følge diktets "reise" rundt i verden inntil også det ender opp i Beijing i august i år.  Når diktet "ankommer" et av de mange PEN-sentrene som deltar i stafetten, vil det bli lansert på dette senterets/landets språk.  For Norsk PEN innebærer dette oversettelser til samisk, nynorsk og bokmål.  Poesistafetten bidrar også til å belyse PEN-bevegelsens mangfold: Ytringsfrihet, oversettelse og språklig mangfold.  Nærmere informasjon om poesistafetten vil foreligge på Norsk PENs hjemmesider.

Norsk PEN i Hviterussland
Norsk PEN er en av flere menneskerettighets- og ytringsfrihetsorganisasjoner som i en årrekke har fokusert på forholdene i Hviterussland.  I november besøkte en delegasjon fra Norsk PEN Hviterussland og hadde møter med en rekke organisasjoner og enkeltpersoner fra skribent- og menneskerettighetsmiljøet i landet.  Delegasjonsreisen, som var en oppfølging av et tidligere besøk i 2005, ble gjennomført i samarbeid med Norsk Journalistlag og Den Inter-nasjonale Forleggerforeningen (IPA) i Geneve, i perioden 14. - 18. november.  Delegasjonen hadde møter i Minsk og Hrodna (Grodny) med presseorganisasjoner, PEN-senteret, de stats-kontrollerte avisene og representanter for den politiske opposisjonen.  En omfattende rapport er lagt ut på våre hjemmesider og konstaterer at ytrings- og pressefrihet og det hviterussiske språket fortsatt er under sterkt press fra myndighetene.  Se under "Arkiv" -> "Rapporter". 

Ossietzkyprisen for 2007 tildelt "Democratic Voice of Burma"
Styret i Norsk PEN besluttet å tildele Ossietzkyprisen 2007 til radiostasjonen The Democratic Voice of Burma (DVB) som sender fra Oslo.  Prisen ble delt ut på et arrangement på Nobels Fredssenter i Oslo 15. november 2007 som også er Fengslede Forfatteres Dag.
The Democratic Voice of Burma er en ikke-kommersiell, burmesisk radiostasjon som har forpliktet seg til, gjennom ansvarlig journalistikk, å formidle etterrettelig og nøytral informasjon til det burmesiske folk, å arbeide for forståelse og samarbeid blandt Burma´s mange etniske og religiøse grupper, å bidra til å opprettholde en sosial og politisk debatt og til å formidle demokrati- og menneskerettighetsidealer til det burmesiske folk.

Viktig dato
Norsk PENs årsmøte er berammet til tirsdag 22. april på Litteraturhuset i Oslo.  Det planlegges også et faglig program i forbindelse med årsmøtet.

Fribynytt
1. januar i år ble Bergen den åttende byen i det norske fribynettverket.  Byens første fribyforfatter, den iranske kurderen Ayaz Khonsyawashan, ankom byen samme dag.  Norsk PEN har i en årrekke arbeidet for å få Khonsyawashan til Norge.  Han var opprinnelig påtenkt som fribyforfatter i Oslo allerede i 2005, men ble nektet utreise fra Tyrkia av myndighetene der.  Etter at han klarte å ta seg over grensen til Hellas i fjor høst, har nå reisen til Norge og Bergen latt seg realisere.

Nye medlemmer
Skribent og oversetter Isak Rogde, forfatter Myriam H. Bjerkli, oversetter Hege Mehren, dramatiker Morten Barth, oversetter Nina Zandjani, faglitterær forfatter Cecilie Arentz-Hansen, journalist og fagbokforfatter Einar Spurkeland, forsker og fagbokforfatter Henrik G. Bastiansen.

 
Copyright 2015 - Visit Media   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use