Search
 
Håndbok

Den reviderte håndboken er en ny versjon av den første håndboken fra 1998.  Boken gir en bred innføring i det omfattende arbeidet som mange lokale komitéer gjør for forfulgte forfattere.  Den er derfor ikke bare en verdifull håndbok, men representerer også en god innføring i solidaritetsarbeid for forfulgte og fengslede kolleger som utføres av, blant annet, Norsk PENs Komité for Fengslede Forfattere.  Du kan laste ned en pdf-versjon av håndboken her.  Du kan også bestille den trykte versjonen fra Norsk PENs kontor.

Last ned håndboken som [ PDF ]
 
 
Copyright 2015 - Visit Media   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use