Search
 
Ossietzky-prisen

Ossietzky-prisen, Norsk P.E.N.s pris for fremragende innsats for ytringsfriheten, deles ut på Fengslede Forfatteres Dag, 15. november. Norsk P.E.N. markerer denne årvisse, internasjonale dagen med et arrangement i Oslo.

I retningslinjene for prisen heter det videre:

Prisen deles ut årlig til en person eller institusjon som over noe tid, eller i forbindelse med en spesiell sak eller hendelse, har gjort en særlig innsats for å forsvare ytringsfriheten.

Begrunnede forslag på prisvinner skal innhentes fra alle medlemmer, og styret fatter vedtak om prisvinner gjennom vanlig flertallsvedtak.  

Det er ingen forutsetning at prisvinner er skribent eller medlem av Norsk PEN.

Prisen overrekkes av Norsk PENs leder og består av et litografi av Nico Widerberg samt et prisbeløp på kr 10.000.

Prisvinnere
2013: Sidsel Mørck
2012: Deeyah
2011: Mohammad Mostafaei
2010: Mansour Koushan
2009: Mohammed Omer
2008: Chungdak Koren og Francis Sejersted
2007: Democratic Voice of Burma
2006: Ebba Haslund
2005: Fakhra Salimi
2004: Aage Storm Borchgrevink
2003: Stavanger Kommune
2002: Elisabeth Eide
 
 
Copyright 2013 - Visit Media   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use