Search
Kalender


Siste nyhetsbrev 
Nyheter
Norsk PENs innspill til revidert NRK-plakat
«Det er i dag liten optimisme når det gjelder den globale utvikling av ytringsfrihet og demokratiske rettigheter. Det er knapt for sterkt å fremheve at styring og maktutøvelse i flere nære land preges av prinsippløshet, lovløshet, korrupsjon og til dels av terror. Demokratiske prinsipper blir uthult og respekten for menneskeverdet tilsvarende underminert», heter det blant annet i innledningen til vår uttalelse.
Fribyforfatter Asieh Amini mottar Ord i Grenselandprisen 2014
Ord i grenseland-prisen tildeles årlig en skjønnlitterær kvinnelig forfatter eller poet som er forfulgt, truet eller fengslet. Amini får prisen for å ha utfordret og satt spørsmålstegn ved religiøse, sosiale, kulturelle konvensjoner. Prisen er et samarbeidsprosjekt mellom Ord i Grenseland, Fredrikstad kommune, Fredrikstad bibliotek, Litteraturhuset i Fredrikstad, Det kvindelige læseselskab og Fredrikstad Blad.
17.09: Seminar om kontroversiell pristildeling
Den internasjonale Ibsenprisen 2014 er tildelt den østerrikske forfatteren og dramatikeren Peter Handke. Tildelingen reiser en rekke spørsmål, som juryen for den statlig finansierte prisen har unnlatt å gå inn på. Handke er ikke bare kjent for sitt forfatterskap, men også for sin støtte til tidligere president i Serbia, Slobodan Milošević, og den politikken han stod for. Hvilke politiske konsekvenser kan en slik pristildeling få?
Oslo 9. september: Gud i grunnloven - debatten: Hva ble sagt?
I 1814 ble det understreket hvor viktig deet var for den unge norske staten å ha en herskende religion.  Fra 2012 har ikke Norge lenger en statsreligion, men paragraf 2 i grunnloven slår fast at "verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv".  Men har Gud i det hele tatt noe i grunnloven å gjøre.  Les rapporten fra seminaret og få svar på dette og andre spørsmål ved å klikke på overskriften.
"... aldri mer slippes løs ..." – RAPPORT FRA seminar om justismord
Seminartittelen «… aldri mer slippes løs …» viser til statsadvokat Dorenfeldts uttalelse om Fredrik Fasting Torgersen under rettsaken mot ham i 1958.  Seminaret ga en bred og dyptpløyende gjennomgang av justismordets anatomi innenfor et historisk og internasjonalt perspektiv med bakgrunn i saken mot Fredrik Fasting Torgersen. Les rapporten fra seminaret v ed å klikke på overskriften.

De palestinske journalistene Duhair og Gareib er drept
29. juli rapporterte The Palestinian Center for Development and Media Freedoms (MADA) om drapet på de palestinske journalistene Ezat Abu Duhair og Baha Kamel Gareib. Norsk PEN fordømmer drapene på journalistene og israelernes målrettede angrep på palestinske mediehus og journalister. Israelske myndigheter må tillate journalister å bevege seg fritt og de må anerkjenne de palestinske journalistenes rett til å rapportere fritt om hva som skjer i regionen.
Oslo – en by for forfulgte forfattere
På eget initiativ har Norsk PEN valgt å uttale seg om bibliotekmeldingen «Borgernes bibliotek. Bibliotekplan for Oslo kommune i perioden 2014 til 2018» som kulturbyråd Hallstein Bjercke la frem i mars i år.  Meldingen er ikke lagt ut på høring, men Norsk PEN fant det allikevel fornuftig å dele noen betraktninger med Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo kommune.  Det gjelder særlig fribyforfatterordningen, samt varsel om nedlegging av to bibliotekfilialer på Nordtvet og Bjerke. 
Page 1 of 28First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
 
Fengslede forfattere
Dette mener PEN
Styret i PEN slutter seg til de mange protestene mot Regjeringens forslag til nedskjæring i pressestøtten. En samlet bransje har gitt råd til kulturministeren om å la være å fjerne pressestøtten til aviser med mellom 4.000 og 6.000 i opplag fra 2014. Rett før jul sendte Kulturdepartementet ut høringsforslag som nå møter massiv motstand.
Æresmedlemmer
Loading...
logings
  • Ales Bialiatski
  • Ragip Zarakolu
 
Copyright 2013 - Visit Media   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use