Search.
Kalender


Siste nyhetsbrev 
Nyheter
Norsk PEN og Handke-debatten
Dagbladet skriver 10. oktober at "den norske delen av verdens største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon fordømte tildelinga" av Ibsen-prisen til forfatteren Peter Handke. Dette er feil. Norsk PEN har ikke på noe tidspunkt fordømt pristildelingen. Styret i Norsk PEN reagerer på påstanden.
PEN International setter klima på dagsorden
For første gang i historien vedtar PEN International en resolusjon der det fokuseres på de dramatiske endringene i verdens klima.  Initiativet kom fra Norsk PEN.
Edward Snowden får alternativ Nobelpris
Varsleren Edward Snowden mottar nå en felles ærespris sammen med Guardianredaktør Alan Rusbridger  "... for sitt mot og dyktighet ved å avsløre statlig overvåking som bryter med grunnleggende demokratiske prosesser og konstitusjonelle rettigheter."  Prisen, "the 2014 Right Livelihood Honorary Award", hedrer "modig og effektivt arbeid for menneskerettigheter, pressefrihet, sivile rettigheter og kampen for klimaet" og deles ut i Stockholm 1. desember.
Handke-debatten: Hva som ble sagt på Litteraturhuset
Den internasjonale Ibsenprisen 2014 er tildelt den østerrikske forfatteren og dramatikeren Peter Handke. Tildelingen reiser en rekke spørsmål, som juryen for den statlig finansierte prisen har unnlatt å gå inn på. Handke er ikke bare kjent for sitt forfatterskap, men også for sin støtte til tidligere president i Serbia, Slobodan Milošević. Les referatet fra seminaret ved å klikke på overskriften.  Se opptak fra debatten på denne lenken.
22.10: Pressens rolle etter 1814
Høgskolen i Oslo og Akershus, Norsk Pressehistorisk forening og Norsk PEN skal arrangere et heldagsseminar der vi ønsker å belyse problemstillinger og temaer som kan kaste nytt lys over pressens rolle i grunnlovsprosessen og demokratiseringen av Norge utover på 1800-tallet.
19.09 i Stavanger: Klimafokus på Kapittel 2014
I samarbeid med Norsk PEN og Forfatternes klimaaksjon, presenterer Kapittel 2014 tre arrangementer i ett, som en del av Kapittelkvelden i Fargegata fredag 19. september.  Norsk PENs nestleder, Elisabeth Eide, leder minidebatt kl 21.00.
Norsk PENs innspill til revidert NRK-plakat
«Det er i dag liten optimisme når det gjelder den globale utvikling av ytringsfrihet og demokratiske rettigheter. Det er knapt for sterkt å fremheve at styring og maktutøvelse i flere nære land preges av prinsippløshet, lovløshet, korrupsjon og til dels av terror. Demokratiske prinsipper blir uthult og respekten for menneskeverdet tilsvarende underminert», heter det blant annet i innledningen til vår uttalelse.
Page 5 of 33First   Previous   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Next   Last   
 
Fengslede forfattere
Dette mener PEN
Styret i PEN slutter seg til de mange protestene mot Regjeringens forslag til nedskjæring i pressestøtten. En samlet bransje har gitt råd til kulturministeren om å la være å fjerne pressestøtten til aviser med mellom 4.000 og 6.000 i opplag fra 2014. Rett før jul sendte Kulturdepartementet ut høringsforslag som nå møter massiv motstand.
Æresmedlemmer
Loading...
logings
  • Ales Bialiatski
  • Ragip Zarakolu
 
Copyright 2015 - Visit Media   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use