Search.
Fribyer
En friby er en by som har påtatt seg å være vertskap for en forfulgt forfatter i opptil to år. Fribyene er tilknyttet organisasjonen ICORN, International Cities of Refuge Network, som administrerer ordningen.
Byene forplikter seg til å ta imot en forfulgt forfatter med evt. ektefelle og barn i to år og sørge for bolig og nødvendig livsopphold. Fra og med 2001 gir staten ved Utenriksdepartementet årlig kr.100.000 til hver friby som skal dekke utgifter forfatterne har i forbindelse med sitt virke. Det er Norsk P.E.N. som administrerer denne ordningen og samtidig har en rådgivnings- og kontaktrolle overfor de aktuelle byene og departementet.

Det finnes i dag over 40 fribyer som er tilknyttet ICORN. Fjorten av disse er i Norge; Bergen, Bø, Drøbak, Harstad, Haugesund, Kristiansand, Levanger, Lillehammer, Molde, Oslo, Skien, Stavanger, Tromsø og Trondheim.

ICORN, det internasjonale fribynettverket, ble etablert for å tilby forfulgte forfattere et fristed, eller en friby, hvor de skal kunne skrive og uttrykke seg fritt, uten å frykte for å bli sensurert eller kneblet. ICORN formidler forfattere til fribyene, og bidrar til kommunikasjon mellom fribyene og forfatterne som til enhver tid er en del av nettverket.

ICORN ble opprettet i 2006 som et prosjekt på Sølvberget, Stavanger kulturhus. I januar 2010 ble ICORN offisielt etablert som en uavhengig, internasjonal medlemsorganisasjon. Et internasjonalt styre er valgt for den nye organisasjonen, og generalforsamlingen, bestående av representanter fra medlemsbyene. Styremedlem i Norsk PEN, Peter Normann Waage, er oppnevnt som observatør i ICORNs styre.

 

 
Copyright 2015 - Visit Media   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use