Search
 
Om Norsk PENs internasjonale arbeid

Norsk PENs internasjonale arbeid er mangfoldig og dekker en stort antall land og områder.  For en liten organisasjon med små ressurser er dette en type arbeid som ofte foregår i samarbeid med andre organisasjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

Bortsett fra våre mange arrangementer på Litteraturhuset i Oslo, er Norsk PENs blikk for det meste rettet utover Norges grenser.  Norsk PEN er ikke en skribentorganisasjon i klassisk forstand, lik en forfatter- eller journalistorganisasjon.  Fordi vi allerede har mange slike organisasjoner i Norge og fordi de enkelte PEN-sentrene kan definere sin egen virksomhet i henhold til PENs charter, arbeider Norsk PEN nesten utelukkende med ytringsfrihet.  Dette er også i tråd med det fokus norske skribenter og forleggere lenge har hatt på internasjonalt solidaritetsarbeid.

Siden Norsk PENs kontor ble etablert i 2002, har vårt internasjonale fokus vært rettet mot Tyrkia (rettsakobservasjoner, lokale konferanser), Midt-Østen (deltagelser på flere medie-konferanser i Jordan og Libanon), Kina (stor internasjonal kampanje og poesi-stafett ifm. OL i 2008), Tunisia (fem observasjonsreiser med påfølgende rapporter siden 2005), Hviterussland (observasjonsreiser med påfølgende rapporter i 2005 og 2007), Afghanistan (etablering og drift av Forfatternes Hus i Kabul i 2004, årlige observasjons- og oppfølgingsbesøk ved styremedlemmer Eide, Heger, Nygaard og Øveraas), Iran (observasjonsreise 2000, flere seminarer i Oslo og hyppig kontakt med det iranske eksilmiljøet, særlig ved vårt styremedlem Kari Vogt) og Ethiopia der vi blant annet har bidratt til stiftelsen av Ethiopisk PEN som vi også er støttesenter for.

Våre to internasjonale nettverk er PEN International, vår "moder"-organisasjon med sete i London, og IFEX (International Freedom of Expression Exchange) som er et nettverk av ytringsfrihetsorganisasjoner og en klareringssentral for meldinger om sensur, forfølgelse og overgrep, med sete i Toronto, Canada.  International PEN har årlige kongresser, IFEX-medlemmene møtes til "general meeting" annet hvert år.  Begge organisasjonene arrangerer sine samlinger over hele verden, ofte i land der ytringsfriheten er under press.  Du kan lese mer om PEN International og IFEX ved å klikke på menyene til venstre eller logoene til venstre på åpningssiden.
 
 
Copyright 2015 - Visit Media   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use