Search

 

7/1/2010

Representasjon
Norsk PEN er representet i følgende offentlige utvalg:

UDs rådgivende utvalg for menneskerettigheter
KOMPakt - det rådgivende organ for menneskerettigheter og norsk økonomisk engasjement i utlandet
UNESCOs ekspertgruppe for presse- og ytringsfrihet

Norsk PEN er representet i følgende norske og internasjonale organisasjoner og nettverk:
Det Norske Menneskerettighetshuset
NGO-forum for menneskerettigheter
International PENs Writers in Prison Committee (WiPC)
IFEX - International Freedom of Expression eXchange
 
 
Copyright 2015 - Visit Media   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use